ภาษา : ไทย

สนามเทนนิส


 

 

  

       สนามเทนนิส ที่ได้มาตรฐาน พร้อมการดูแลอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญรวมถึงอาจารย์ฝึกสอนเพื่อทุกท่านจะได้รับความสะดวกในการใช้บริการ
 
                       เวลาเปิด-ปิด
  
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 - 21.00น.
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ข้อมูลบริการเรียนเทนนิส

 

รายการ อัตราค่าบริการ เวลาการให้บริการ
คอร์ท 1,2 คอร์ท 3 คอร์ท 4
ค่าบริการ/ชั่วโมง 200 บาท 150 บาท 100 บาท 07.00 – 11.00 น.
100 บาท 50 บาท 50 บาท 11.00 – 15.00 น.
200 บาท 150 บาท 100 บาท 15.00 – 18.00 น.
250 บาท 200 บาท 100 บาท 18.00 – 23.00 น.
*** สะสมคูปองครบ 10 ชั่วโมง เล่นฟรี 1 ชั่วโมง (ภายใน 3 เดือน) ***
เหมาจ่าย 1,350 บาท ใช้ตัดค่าบริการ/ชั่วโมง
ได้ 1,500 บาท
(ภายใน 2 เดือน)
2,700 บาท ใช้ตัดค่าบริการ/ชั่วโมง
ได้ 3,000 บาท
(ภายใน 4 เดือน)

 

รายการ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ
ค่าเรียนเทนนิส
(1 คอร์ส เรียน 10 ชั่วโมง)
3,500.- / 1 คน อัตราค่าบริการ
ยังไม่รวมค่าสนาม
5,000.- / 2 คน
6,000.- / 3 คน