ภาษา : ไทย

กิจกรรม


   เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ครู แม่บ้าน ผู้พักอาศัย และลูกค้าธนบุรีสปอร์ตคลับแอนด์แมนชั่น เข้าร่วมการอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564