ภาษา : ไทย

บริการของเรา


        Warehouse Management (บริหารคลังสินค้า)

       Forklift (รถยกขนถ่ายสินค้า)

 

       Transportaion (บริหารขนส่งสินค้า)

 

       Manpower Service (แรงงาน)

 

       Inventory Movement Analysis (วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวสินค้า)


      24 hours security (ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง)