ภาษา : ไทย

Warehousing Advantages (ประโยชน์ของโกดังรับฝากสินค้า)


 

♦ Efficient Manpower Cargo Handing (for both in and out movement)

มีพนักงานให้บริการขนถ่ายสินค้าเข้า และออก

♦ Cargo Loss or Damage Guarantee

รับประกันสินค้าสูญหาย หรือเสียหาย

♦ Space Rental Availability (for every cargo need)

มีพื้นที่ให้บริการเช่าตามขนาดที่ต้องการ

♦ Fire Protection System

มีระบบป้องกันอัคคีภัย

♦ Strict Entry Authorization Procedure

ระบบควบคุมสินค้าเข้าออกโดยผู้มีอำนาจ

♦ Pest Control and Protection System

มีระบบควบคุมแมลง และสัตว์ต่าง ๆ

♦ Eliminating Warehouse or Property Investment

ไม่ต้องลงทุนในการก่อสร้างคลังสินค้า